Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s

Programma channel

Vraag & Antwoord

Filters actief: Sociaal en gezond (2 / 9) stop filteren

Ik ben op zoek naar professionals die meer weten over leefstijlverandering (van de GLI).

Ik ben wil met name meer leren hoe de leefstijlverandering te borgen/vol te houden/ te herpakken bij terugval.

Er zijn zo veel subvragen waar we in geïnteresseerd zijn: Zijn er leefstijlcoaches die hier (in de GLI) specifiek aan werken? / Zijn er terugvalpreventie-methoden uit bijvoorbeeld GGZ,...

Wij zijn op zoek naar goede e-health applicaties voor het platform LekkerinjeVel ter verbetering van levenstijl en...

In Amsterdam zijn wij bezig het e-platform lekkerinjevel.amsterdam te vullen met apps ter verbetering van levensstijl en gezondheid, voor iedereeen en in het bijzonder  voor minder talige mensen en van diverse culturen . Wie heeft tips en materiaal?

Op dit e-platform bestrijken we de domeinen van...