Vraag
Profielfoto van Em tr
Profielfoto van Em tr Em tr 9 september 2021

Ik ben op zoek naar professionals die meer weten over leefstijlverandering (van de GLI).

Ik ben wil met name meer leren hoe de leefstijlverandering te borgen/vol te houden/ te herpakken bij terugval.

Er zijn zo veel subvragen waar we in geïnteresseerd zijn: Zijn er leefstijlcoaches die hier (in de GLI) specifiek aan werken? / Zijn er terugvalpreventie-methoden uit bijvoorbeeld GGZ, verslavingszorg, of …? / Zijn er voorbeelden van hoe we lotgenotencontact kunnen stimuleren en/of organiseren?

Tips, meedenkers en geïnteresseerden allen zijn welkom!

Motivatie

Wij zijn social designers en werken samen met leefstijlcoaches en organisaties in de 1e en 2e lijn met als doel de GLI te versterken. Uit ons onderzoek met GLI-deelnemers en leefstijlcoaches blijkt dat veel mensen heel tevreden zijn met de resultaten geboekt tijdens de GLI, maar dat er toch vrees is voor terugval in oude patronen op het moment dat de ‘stok achter de deur’ van het leefstijlprogramma ophoudt.

Daarom hopen we iets te ontwerpen wat ervoor zorgt dat de deelnemers al tijdens de GLI te werken aan het structureel maken van de leefstijlverandering en wat de deelnemers ondersteunt na afloop van het programma.

Organisatie en/of werkgebied

Wij zijn ontwerpers van Reframing Studio en werken samen met leefstijlcoaches (COOL, Beweegkuur en XFitt) in regio Arnhem. De ideeën of programmaverbetering van de GLI zullen openbaar beschikbaar zijn voor alle landelijk geïnteresseerden en zo mogelijk geschikt voor toepassing in de bestaande GLI programma’s.

Beantwoord de vraag van Em