Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s

Programma channel

Vraag

10 juni 2021
Profielfoto van Ronald Wierstra
Strategisch Adviseur Gemeenten

“Wie heeft er ervaring met 'afgestemde inkoop' of zelfs domein overstijgende financiering van een combinatie van huishoudelijke hulp en wijkverpleging?”

Profielfoto van Leandra Beeloo
Projectleider indicatie teams domein overstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Hoi Ronald, gaat het om een volwassene of een kind? Ik ben namelijk projectleider domeinoverstijgend indiceren binnen de kinderpalliatieve zorg. Dus als de vraag daarvandaan komt zou je me kunnen mailen via: integraalindiceren@jblorenz.nl

Profielfoto van Suzanne Goedoen
Eigenaar onderneming

Hoi Ronald,

Gemeenten en zorgverzekeraars zijn door de Rijksoverheid rond de decentralisatie opgeroepen een samenwerkingsagenda vorm te geven. Als gevolg daarvan vindt tot nu toe vooral afstemming over ketensamenwerking (sluitende aanpak) plaats, waarbij ook andere stakeholders betrokken zijn. Gezien de afzonderlijke financierings-/contracteringsregimes (zoals Meike ook aangeeft) en verantwoordingsstructuren die nog gelden vindt een domeinoverstijgende inkoop, voor zover ik weet, nog niet plaats. Wel wordt er bijv. in de regio WSD nadrukkelijk afstemming gezocht tussen gemeenten en verzekeraars. Het is wat mij betreft, mede gezien 'afwentelrisico's' / het waterbedeffect, wenselijk dat met domeinoverstijgend contracteren minstens geëxperimenteerd gaat worden. Voornaamste reden is dat dit voor zowel cliënten als zorgaanbieders en financiers voordelen kan opleveren op het gebied van doelmatigheid en kwaliteit. In de regio MVS is populatiebekostiging ingevoerd binnen de Wmo. Idealiter wordt dit uitgebreid met bepaalde verstrekkingen binnen de Zvw, maar wellicht vindt dat in andere regio's dus al plaats.

Profielfoto van Meike Van der Lee
Wijkverpleegkundige

Hoi Ronald,

De financieringsvormen waar wij mee werken in de thuiszorg zijn:
1. Thuiszorg vanuit de zorgverzekeringswet ( basisverzekering zonder eigen risico) en huishoudelijke hulp vanuit de wmo.
2. Indien iemand onder de wlz (wet langdurige zorg) valt dan worden beiden uit het budget van de afgegeven indicatie betaald door het zorgkantoor.
3. Bij een pgb (persoonsgebonden budget) krijgt de client zelf een budget waarmee hij de zorg en huishoudelijke hulp kan betalen.

Ik hoop je vraag zo voldoende beantwoord te hebben