Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s

Programma channel

Tijdlijn Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s

Profielfoto van Nathalie Menningh

[GEANNULEERD] Kwartaalsessie Gezamenlijk voor Gezonde Regio's | Bestaanszekerheid [GEANNULEERD]

Helaas hebben we moeten besluiten om de kwartaalsessie van 16 juni te laten vervallen. Er zijn die dag meerdere bijeenkomsten die in de agenda's botsen, waardoor het animo voor deze sessie te laag is om het door te kunnen laten gaan. We hopen in het najaar weer een nieuwe sessie te organiseren!

Petra Schimmel heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Nathalie Menningh

Doe mee met de viering van GROZUtrecht!

In december heeft GROZUtrecht al een digitale aftrap gehad, waarbij de wijken zijn voorgesteld en de bouwstenen zijn besproken. Heeft u dit gemist of wilt u dit graag terug zien, klik dan op de volgende link: https://www.grozutrecht.nl/terugblik-kick-off/

Op 14 april wil GROZUtrecht de feestelijkheid graag voortzetten, en samen stilstaan bij de vele mooie initiatieven die plaats vinden in Utrecht Oost, Kanaleneiland en Nieuwegein.

U kunt online óf in de Paardenkathedraal (Veeartsenijstraat 155, Utrecht) deelnemen. Daar zijn wel een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus geef u snel op via: https://www.grozutrecht.nl/aanmelden-bijeenkomst-14-april-2022/

Programma
12:30 Inloop in De Paardenkathedraal Utrecht
13:00 Opening
13:15 Nieuws uit de wijken
14:00 Korte Pauze
14:10 De urgentie van kansenongelijkheid door:
Tim ’S Jongers (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)
14:40 Reflectie met bouwsteenhouders en panel
15:15 Afsluiting met kleine borrel en Tai Chi met Olga
16:00 Einde

Bij vragen kunt u contact opnemen met Petra Schimmel (P.J.Schimmel@umcutrecht.nl).

(onbekend) heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Nienke van Dongen

Op 15 februari vond er weer een Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s kwartaalsessie plaats! Het was een sessie waar we veel van elkaar hebben geleerd, en het thema ‘Gezondheid achter de voordeur’ stond deze keer centraal. Karen van Ruiten (Alles is Positieve Gezondheid) en Kirsten van Spronsen (Health~Holland) gaven een update over de landelijke en regionale ontwikkelingen. Hierna werd er via een mentimeter input opgehaald vanuit het publiek, wat sterk overeenkomt met deze ontwikkelingen. Fleur Imming (wooncorporatie UWOON) vertelde over de connectie tussen gezondheid, leefomgeving en de rol van woningcoöperaties, en we gingen uit elkaar in kleinere groepen op de bouwstenen Bekostiging, Lerend Vermogen, Monitoring en Samenwerking.

Voor de presentaties van o.a. Kirsten & Karen en Fleur, zie ‘Publicaties’. Voor meer informatie over de bouwstenen kun je terecht bij de groepen.

Tegen de zomer vindt de volgende sessie plaats, hopelijk weer fysiek! Houd onze socials in de gaten voor updates.

Wim Tilburgs heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Nienke van Dongen

Afgelopen dinsdag 8 februari vond de vorige Community of Practice plaats op de bouwsteen Samenwerking. Er werden weer veel ervaringen, uitdagingen en successen gedeeld door de GROZzerdammen. Zo kwamen we tot de conclusie dat er bepaalde kritische succesfactoren nodig zijn om goed samen te werken met de bewoners en ervoor de zorgen dat we werken vanuit de bewoners en niet voor de bewoners. Zie hieronder:

Kritische succesfactoren:
- Vertrouwen en netwerk opbouwen in de wijk, zorgen dat je de mensen in de wijk echt kent
- Enthousiaste bewoners willen hard werken voor hun wijk > vind deze sleutelfiguren!
- Gelijkwaardigheid en wederkerigheid
- Denken vanuit de bewoners, niet voor de bewoners, maar met en door de bewoners

Eén van de vervolgvragen die naar voren kwam aan het einde van de bijeenkomst luidt: Hoe krijg je de bottom-up ideeën omhoog, zodat aan de bovenkant de oren en ogen openstaan om dit te horen?

Voor o.a. de presentatie van Vitaal in Brainport, zie de documenten in de groep ‘Bouwsteen Samenwerking’.

Wij stimuleren jullie om via dit channel ook je (vervolg)vragen te stellen en hierover door te praten!

Profielfoto van Nathalie Menningh

Op 15 februari 2022 vindt de volgende Gezamenlijk voor Gezonde Regio's-bijeenkomst plaats! Het thema ‘Gezondheid achter de voordeur’ staat centraal, waarbij we in gesprek zullen gaan over de relatie tussen gezondheid en wonen.
Vanwege de oplopende corona-cijfers zal dit evenement online plaatsvinden!

Op 15 februari, 14:00-16:00uur...

… Horen we van verschillende regio’s over wat er in hun regio’s gaande is,

… Inspireren we elkaar met verhalen over het thema Gezondheid achter de voordeur,

… Delen we leervragen op de vijf bouwstenen (Bekostiging, Data/ICT, Lerend Vermogen, Monitoring en Samenwerking)

We zetten steeds een nieuwe stap in deze lerende gemeenschap waarin lokale, regionale en landelijke partijen elkaar vinden. Hier gaan we op 15 februari weer op voortborduren! Zet het dus vast in de agenda!

Ben jij erbij? Meld je aan via de Kalender: https://ggr.1sociaaldomein.nl/kalender/activiteit/1177-kwartaalsessies-gezamenlijk-voor-gezonde-regios-15-februari-2022


Bij vragen zijn we natuurlijk altijd bereikbaar. Tot ziens op 15 februari!