Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s

Programma channel

Tijdlijn

Profielfoto van Nathalie Menningh

[GEANNULEERD] Kwartaalsessie Gezamenlijk voor Gezonde Regio's | Bestaanszekerheid [GEANNULEERD]

Helaas hebben we moeten besluiten om de kwartaalsessie van 16 juni te laten vervallen. Er zijn die dag meerdere bijeenkomsten die in de agenda's botsen, waardoor het animo voor deze sessie te laag is om het door te kunnen laten gaan. We hopen in het najaar weer een nieuwe sessie te organiseren!