Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s

Programma channel

Fieldlabs 2021

Dit is een besloten groep. Als u wilt deelnemen dient u in te loggen.

Doel van deze groep

Samen optrekken in het proces, van elkaar (en elkaars werkplannen) leren.