Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s

Programma channel

Event

16 jun

[GEANNULEERD] Kwartaalsessie Gezamenlijk voor Gezonde Regio's | Bestaanszekerheid [GEANNULEERD]

Locatie: -
Datum: Donderdag 16 juni 2022
Tijd: 13:30 tot 16:30

Helaas hebben we moeten besluiten om de kwartaalsessie van 16 juni te laten vervallen. Er zijn die dag meerdere bijeenkomsten die in de agenda's botsen, waardoor het animo voor deze sessie te laag is om het door te kunnen laten gaan. We hopen in het najaar weer een nieuwe sessie te organiseren! 

-

Maarten van Ooijen: de wijkgerichte aanpak laat zien dat de maatschappij krachtiger is dan de overheid

In een interview met De Eerstelijns vertelt Maarten van Ooijen, vanuit zijn toenmalige rol als wethouder van de gemeente Utrecht, over wijkgerichte samenwerking in Utrecht Oost.